องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการสืบสารประเพณี หนึ่งปีเลี้ยงเพลพระ 112
  24 มิ.ย. 2554    รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวันประเภท นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ประจำปี 54 123
  3 มิ.ย. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 121
  24 มี.ค. 2554    การจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2554 117
  20 ม.ค. 2554    โครงการต้านภัยหนาวประจำปี 2554 125
  17 ม.ค. 2554    งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 125
  5 ม.ค. 2554    "โครงการอบรมแม่เพื่อพัฒนาการเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554" 110
  5 ม.ค. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554" 121
  5 ม.ค. 2554    แจ้งกำหนดการรับมอบผ้าห่ม 120
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นาคหมู่ สามเณรหมู่ และบวชชีพราหมณ์ 116
  3 ธ.ค. 2553    การจัดพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 123
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลซับใหญ่ 125
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมประชุมการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน 135
  3 ธ.ค. 2553    เปิดรับสมัครนักเรียนการขนส่ง หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 2 125
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการของอบต.ซับใหญ่ 213
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุของอบต.ซับใหญ่ 123
  11 พ.ย. 2553    การสำรวจข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของรัฐบาล 110
  5 พ.ย. 2553    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 126
  5 พ.ย. 2553    เชิญร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว 115
  6 ก.ย. 2553    โครงการรวมพลังเทิดทูนสถาบันตำบลซับใหญ่ 115


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ]