องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.ค. 2555    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 39
  25 ก.ค. 2555    งานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด ตำบลซับใหญ่ 51
  13 ก.ค. 2555    แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 42
  13 ก.ค. 2555    กิจกรรมการจัดฉลองงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 38
  13 ก.ค. 2555    โครงการบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย 39
  23 มี.ค. 2555    โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 42
  23 มี.ค. 2555    การแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2555 38
  14 ก.พ. 2555    การจัดโครงการประชาคมหมุ่บ้านและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2555 33
  30 ม.ค. 2555    โครงการต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2555 38
  30 ม.ค. 2555    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555" 36
  6 ม.ค. 2555    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 36
  15 ธ.ค. 2554    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนดีศรีซับใหญ่ 39
  9 ธ.ค. 2554    แจ้งกำหนดการประชุมปรึึึกษาหารือการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2554 40
  14 ต.ค. 2554    ขอเิชิญร่วมลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12 38
  2 ก.ย. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 43
  30 ส.ค. 2554    ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ 41
  28 ส.ค. 2554    โครงการ "ครูสอนดี" 37
  2 ส.ค. 2554    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 37
  1 ส.ค. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2554 35
  20 ก.ค. 2554    โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุ 38


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ]