องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ก.ค. 2554    โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุ 158
  11 ก.ค. 2554    ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)อำเภอซับใหญ่ 172
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 129
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการสืบสารประเพณี หนึ่งปีเลี้ยงเพลพระ 125
  24 มิ.ย. 2554    รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวันประเภท นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ประจำปี 54 138
  3 มิ.ย. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 139
  24 มี.ค. 2554    การจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2554 131
  20 ม.ค. 2554    โครงการต้านภัยหนาวประจำปี 2554 140
  17 ม.ค. 2554    งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 139
  5 ม.ค. 2554    "โครงการอบรมแม่เพื่อพัฒนาการเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554" 126
  5 ม.ค. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554" 138
  5 ม.ค. 2554    แจ้งกำหนดการรับมอบผ้าห่ม 137
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นาคหมู่ สามเณรหมู่ และบวชชีพราหมณ์ 132
  3 ธ.ค. 2553    การจัดพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 138
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลซับใหญ่ 141
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมประชุมการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน 149
  3 ธ.ค. 2553    เปิดรับสมัครนักเรียนการขนส่ง หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 2 144
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการของอบต.ซับใหญ่ 244
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุของอบต.ซับใหญ่ 138
  11 พ.ย. 2553    การสำรวจข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของรัฐบาล 126


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าที่ 9 [ 10 ][ 11 ]