องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่