องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ก.พ. 2564    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 29
  18 ม.ค. 2564    นโยบายการต่อต้านการรับสินบน 31
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 31
  27 พ.ย. 2563    เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 32
  2 พ.ย. 2563    เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29
  2 พ.ย. 2563    สรุปเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการดำเนินการด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 4
  2 พ.ย. 2563    สรุปเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในการดำเนินการด้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 4
  30 ก.ย. 2563    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23
  30 ก.ย. 2563    แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563 23
  28 ก.ย. 2563    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22
  31 ส.ค. 2563    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 26
  18 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับหใญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 23
  31 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 25
  26 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ๋ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 24
  30 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 24
  23 ม.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 23
  23 ม.ค. 2563    การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ปี 2563 24
  30 ธ.ค. 2562    รายงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 21
  25 ต.ค. 2562    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 23
  19 ก.ค. 2562    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562 25


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]