องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ได้จัดทำโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2)  เพื่อเร่งรัดและติดตามภาษีในส่วนที่ค้างใว้ เพื่อที่จะได้นำภาษีที่จัดเก็บได้มาพัฒนาสาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและความสำคัญของการเสียภาษีโดยจะดำเนินการออกเก็บภาษีไปพร้อมกับการให้บริการสอบถามขัอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่าง ๆ ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

     เอกสารประกอบ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ พบประชาชน (รอบที่ 2 )องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่