องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
 
  เตือนภัย !!! โรค RSV ในเด็ก
  ขอรับบริจาคลอตตารี่เก่า
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 2 พ.ย. 2563 เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 ก.ย. 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
30 ก.ย. 2563 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2563
28 ก.ย. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
31 ส.ค. 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564
26 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
6 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ต.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563-เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
10 ก.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14 ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
13 ส.ค. 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14ฯ โดยวิธีประกวดราค...
5 ส.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลซับใหญ่ หมู่1-หมู่14 โดยติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล...
28 ก.ค. 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2552