องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  โครงการกิจอาสาต้านภัยแล้ง [วันที่ 25 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมกิจอาสาส่งน้ำอุปโภปบริโภค[วันที่ 24 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  วันท้องถิ่นไทย[วันที่ 17 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม คลื่อนที่[วันที่ 13 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนักบ้า[วันที่ 10 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมคณะกรรมการระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับเจริญสุข ม.5[วันที่ 3 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 28 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมงานเจ้าพ่อพญาแลละงานของดีซับใหญ่[วันที่ 13 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดชัยภุมิ[วันที่ 5 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบล อบต.ซับใหญ่[วันที่ 31 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 68]
 
  รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น[วันที่ 30 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 78]
 
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 76]