องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  เตือนภัย !!! โรค RSV ในเด็ก[วันที่ 17 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 16]
 
  ขอรับบริจาคลอตตารี่เก่า[วันที่ 5 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 6 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย[วันที่ 28 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอซับใหญ่[วันที่ 18 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 48]
 
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment LPA)[วันที่ 20 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ[วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 47]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [วันที่ 14 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 46]
 
  วันแม่แห่งชาติ[วันที่ 12 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 35]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [วันที่ 7 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น[วันที่ 31 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 42]
 
  กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร[วันที่ 29 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 46]