องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 


  โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดชัยภุมิ[วันที่ 5 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบล อบต.ซับใหญ่[วันที่ 31 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 39]
 
  รับสมัคร กกต.ท้องถิ่น[วันที่ 30 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 54]
 
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562[วันที่ 5 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 50]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562[วันที่ 4 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการจาริกธุดงค์ปฏิบัติธรรม[วันที่ 2 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมดูแลรักษาพื้นที่ปลูกต้นไม้ป่าโลห์ใหญ่[วันที่ 22 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมทอดกฐินอำเภอซับใหญ่ วัดซับใหญ่พัฒนา ม.10[วันที่ 8 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562[วันที่ 23 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง[วันที่ 13 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 34]
 
  ฉีดพ่นหมอกควัน สำนักงาน[วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 33]
 
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562[วันที่ 13 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 28]