องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบังคับ อบต.ซับใหญ่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ [ 7 ก.พ. 2565 ]31
2 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]30
3 นโยบายและกลยุทธ์2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]33
4 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]43
5 เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]45
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]38
7 ประการศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2563 ]41
8 ประกาศ ประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2562 ]38
9 ประมวลจริยธรรม [ 10 ม.ค. 2562 ]37
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 2 ม.ค. 2562 ]40
11 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]39
12 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2560 ]40