องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จัดโครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยจะมอบในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยทางอบต.ได้ออกไปมอบเบี้ยยังชีพนอกสถาน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๗๖๖ ราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่