องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ซับใหญ่ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๖  ครั้งที่ ๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี  และขอให้สมาชิกทุกท่านนำเอกสารการประชุมมาในวันประชุมด้วย

    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่