องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสัญจร ประจำปี ๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ได้จัดทำ โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยจะมอบในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ซึ่งทางอบต.ได้ออกไปมอบเบี้ยยังชีพนอกสถาน แบ่งเป็น ๒ วัน วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เริ่มตั้งแต่ หมู่ ๑๐,๑,๑๒,๑๔,๔,๒ และ ๓ ในวันที ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เริ่มตั้งแต่ หมู่ ๕,๖,๑๑,๗,๙,๑๓ และ ๘ ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๖๙ ราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสัญจร ประจำปี ๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่