องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556  ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ทุกท่านแต่งกายเครื่องแบบสีกากี และนำเอกสารมาในวันประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่