องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ซับใหญ่ กำหนดจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต.ซับใหญ่ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จึงขอเรียนเชิญเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง ๑๔ หน่วย และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

    เอกสารประกอบ เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่