องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่   กำหนดจัดโครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตำบลซับใหญ่   โดยออกให้บริการจัดเก็บภาษีถึงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 - 26  เมษายน 2556   เวลาและสถานที่ตามรายละเอียดที่แนบ  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่