องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การกำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ในการเลือกตั้งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม จึงประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ การกำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่