องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ธงฟ้าราคาประหยัด

    รายละเอียดข่าว

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับอำเภอซับใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่  กำหนดจัดงาน "ธงฟ้าราคาประหยัด"  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.  ณ บริเวณลานตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับใหญ่  อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพราคาต่ำกว่าท้องตลาด ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลดการว่างงาน  เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า และต้องการให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ   องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงาน"ธงฟ้า-ราคาประหยัด" ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ ธงฟ้าราคาประหยัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่