องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวัน ประเภทนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน

    รายละเอียดข่าว

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ อัตรา ค่าแรงวันละ ๒๐๐ บาท/วัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัคร ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ โทรศัพท์ ๐-๔๔๗๓-๑๐๔๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ ๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ๒.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ ๔.สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบรับรองจากสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๕.ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันจันทร์ ที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๕๖ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

    เอกสารประกอบ การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวัน ประเภทนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่