องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน  2  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่   ดังรายละเอียดประกาศแนบท้าย

    เอกสารประกอบ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่