องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ซึ่งครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ซึ่งครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับสมัคร ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ และจะมีการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ซึ่งครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่