องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จัดโครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยจะมอบในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยทางอบต.ได้ออกไปมอบเบี้ยยังชีพนอกสถาน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๖๔ ราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่