องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ก.ค. 2555    แจ้งกำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 134
  13 ก.ค. 2555    กิจกรรมการจัดฉลองงานพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 118
  13 ก.ค. 2555    โครงการบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย 120
  23 มี.ค. 2555    โครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 127
  23 มี.ค. 2555    การแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2555 117
  14 ก.พ. 2555    การจัดโครงการประชาคมหมุ่บ้านและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2555 113
  30 ม.ค. 2555    โครงการต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2555 118
  30 ม.ค. 2555    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555" 119
  6 ม.ค. 2555    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2555 128
  15 ธ.ค. 2554    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคนดีศรีซับใหญ่ 111
  9 ธ.ค. 2554    แจ้งกำหนดการประชุมปรึึึกษาหารือการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2554 124
  14 ต.ค. 2554    ขอเิชิญร่วมลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12 129
  2 ก.ย. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2554 183
  30 ส.ค. 2554    ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ 174
  28 ส.ค. 2554    โครงการ "ครูสอนดี" 122
  2 ส.ค. 2554    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 113
  1 ส.ค. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2554 113
  20 ก.ค. 2554    โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุ 140
  11 ก.ค. 2554    ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)อำเภอซับใหญ่ 119
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 114


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] หน้าที่ 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ]