องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2556    กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 118
  5 เม.ย. 2556    กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 124
  3 เม.ย. 2556    โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 130
  26 มี.ค. 2556    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 125
  13 มี.ค. 2556    การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวัน ประเภทนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน 127
  5 มี.ค. 2556    มอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 118
  15 ก.พ. 2556    ธงฟ้าราคาประหยัด 132
  11 ก.พ. 2556    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 125
  8 ก.พ. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 121
  23 ม.ค. 2556    เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 127
  6 พ.ย. 2555    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครั้งแรก 118
  6 ต.ค. 2555    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๖ 121
  19 ก.ย. 2555    เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 131
  11 ก.ย. 2555    โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 130
  2 ก.ย. 2555    คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 133
  24 ส.ค. 2555    การกำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 133
  24 ส.ค. 2555    ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ซึ่งครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 137
  24 ส.ค. 2555    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสัญจร ประจำปี ๒๕๕๕ 129
  26 ก.ค. 2555    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 119
  25 ก.ค. 2555    งานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด ตำบลซับใหญ่ 119


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]