องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 134
  3 มิ.ย. 2556    มอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 139
  15 พ.ค. 2556    งานมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2556 129
  3 พ.ค. 2556    กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 132
  5 เม.ย. 2556    กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 138
  3 เม.ย. 2556    โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 149
  26 มี.ค. 2556    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556 142
  13 มี.ค. 2556    การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวัน ประเภทนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียน 143
  5 มี.ค. 2556    มอบเบี้ยยังชีพ ประจำปี ๒๕๕๖ 134
  15 ก.พ. 2556    ธงฟ้าราคาประหยัด 145
  11 ก.พ. 2556    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ 139
  8 ก.พ. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 138
  23 ม.ค. 2556    เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 143
  6 พ.ย. 2555    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ครั้งแรก 135
  6 ต.ค. 2555    มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี ๒๕๕๖ 137
  19 ก.ย. 2555    เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 146
  11 ก.ย. 2555    โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 155
  2 ก.ย. 2555    คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 150
  24 ส.ค. 2555    การกำหนดจำนวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 153
  24 ส.ค. 2555    ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.ซับใหญ่ ซึ่งครบวาระในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 159


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าที่ 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]