องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 พ.ค. 2557    ขอเชิญเข้าประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 142
  5 พ.ค. 2557    แจ้ง กำหนดรับเบีัยยังชัพฯ เดีอนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 126
  16 เม.ย. 2557    โครงการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 134
  11 เม.ย. 2557    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนทีองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2557 137
  8 เม.ย. 2557    โครงการวันสงกานต์ มอบรัก มอบสุข แด่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 143
  4 เม.ย. 2557    แจ้งกำหนดรับเบี้ยยังชีพฯ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 123
  11 มี.ค. 2557    รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวัน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ 139
  3 มี.ค. 2557    โครงการเปิดดวงตานำพาสู่แสวงสว่าง 127
  3 มี.ค. 2557    มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ 113
  3 ก.พ. 2557    มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 131
  3 ม.ค. 2557    แจ้งกำหนดการและสถานที่รับเบี้ยยังชีพ และผ้าห่มกันหนาว 137
  26 ธ.ค. 2556    การจัดงานทำบุญตักบาตร เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ 143
  4 พ.ย. 2556    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและฟังบรรยายธรรมเทศนา 131
  15 ต.ค. 2556    แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 142
  19 ส.ค. 2556    โครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๖ 154
  30 ก.ค. 2556    ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยที่ ๔/๒๕๕๖ 135
  29 ก.ค. 2556    ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2556 132
  2 ก.ค. 2556    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ นักบริหารงานช่าง ๖ (หัวหน้าส่วนโยธา) อบต.ซับใหญ่ 185
  1 ก.ค. 2556    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ เดือนกรกฏาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 125
  7 มิ.ย. 2556    แจ้งกำหนดการออกฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ประจำปี ๒๕๕๖ 127


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าที่ 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]