องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2557    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558 142
  2 ต.ค. 2557    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 123
  18 ส.ค. 2557    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "ประชาชนอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗" 134
  1 ส.ค. 2557    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 147
  18 ก.ค. 2557    แจ้งกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดการทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน: การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม" 134
  24 มิ.ย. 2557    ประชุมชี้แจงราษฎร โครงการอ่างเก็บน้ำ พระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) ครั้งที่ ๓ 137
  24 มิ.ย. 2557    กิจกรรม ร้อยดวงใจ คนชัยภูมิ 140
  19 มิ.ย. 2557    โครงการร่วมมือระหว่าง ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคม และ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด 141
  18 มิ.ย. 2557    จัดกิจกรรมเสวนาสามัคคีเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนระดับตำบล 132
  16 มิ.ย. 2557    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน กลล.รส.จว.ช.ย. 137
  9 มิ.ย. 2557    เชิยประชุมคณะกรรมการทางหลวงท้องถิ่น อบต,ซับใหญ่ 136
  9 มิ.ย. 2557    ขอเชิญประชุมสภา อบต.ซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ 142
  5 มิ.ย. 2557    แจ้งกำหนดรับเบี้ยยังชีพ ฯ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 142
  5 มิ.ย. 2557    โครงการร่วมใจแก้ปัญหาพ่นควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 122
  3 มิ.ย. 2557    ขอเชิญประชุมประชาคมยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านบุฉนวนและศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองใหญ่ในสังกัด อบต.ซับใหญ่ 179
  30 พ.ค. 2557    ขอเชิญประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ฯ ตำบลซับใหญ่ 132
  30 พ.ค. 2557    ขอเชญิประชุมกรรมการพัฒนา อบต.ซับใหญ่ 143
  29 พ.ค. 2557    ก้าวไปสู่อาเซียน 130
  28 พ.ค. 2557    ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ ๖ 140
  19 พ.ค. 2557    ประชาคมยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ซับใหญ่วิทยาคมในสังกัด อบต.ซับใหญ่ 143


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]