องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 พ.ค. 2559    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 125
  24 พ.ค. 2559    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านซับห่าง ม.9 ตำบลซับใหญ่ 136
  17 พ.ค. 2559    มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท์องค์ราชัน ๕๙ 127
  7 เม.ย. 2559    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 108
  28 มี.ค. 2559    โครงการออกฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในเขตตำบลซับใหญ่ จำนวน 14 หมู่บ้าน 128
  2 ก.พ. 2559    โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 124
  18 ม.ค. 2559    การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชน และบ่ทิ้งขยะ 122
  1 ม.ค. 2559    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 113
  15 พ.ค. 2558    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 124
  6 เม.ย. 2558    โครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ พ.ศ. 2558 117
  16 มี.ค. 2558    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ 132
  9 ก.พ. 2558    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ 131
  4 ก.พ. 2558    เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 130
  19 ม.ค. 2558    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านบุฉนวน ม.6 วันที่ 22 มกราคม 2558 148
  6 ม.ค. 2558    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 117
  12 ธ.ค. 2557    มหกรรมกี่ฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประาณ ๒๕๕๘ 125
  10 ต.ค. 2557    โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับเจริญสุข-บ้าหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 123
  10 ต.ค. 2557    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558 130
  2 ต.ค. 2557    ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติโครงการปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 111
  18 ส.ค. 2557    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "ประชาชนอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗" 121


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]