องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ก.ค. 2559    ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งและรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คันขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำงบประมาณ 2559 142
  1 ก.ค. 2559    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2559 139
  17 มิ.ย. 2559    โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 124
  27 พ.ค. 2559    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 139
  24 พ.ค. 2559    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านซับห่าง ม.9 ตำบลซับใหญ่ 154
  17 พ.ค. 2559    มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท์องค์ราชัน ๕๙ 140
  7 เม.ย. 2559    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 122
  28 มี.ค. 2559    โครงการออกฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวในเขตตำบลซับใหญ่ จำนวน 14 หมู่บ้าน 143
  2 ก.พ. 2559    โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 137
  18 ม.ค. 2559    การประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชน และบ่ทิ้งขยะ 134
  1 ม.ค. 2559    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 126
  15 พ.ค. 2558    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 138
  6 เม.ย. 2558    โครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ พ.ศ. 2558 129
  16 มี.ค. 2558    การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๘ 147
  9 ก.พ. 2558    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ 144
  4 ก.พ. 2558    เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 143
  19 ม.ค. 2558    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บ้านบุฉนวน ม.6 วันที่ 22 มกราคม 2558 162
  6 ม.ค. 2558    การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 128
  12 ธ.ค. 2557    มหกรรมกี่ฬาต้านยาเสพติด ชาวตำบลซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประาณ ๒๕๕๘ 138
  10 ต.ค. 2557    โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับเจริญสุข-บ้าหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 136


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]