องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ส.ค. 2560    แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2560 137
  12 ส.ค. 2560    รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 147
  28 ก.ค. 2560    กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 179
  20 ก.ค. 2560    โครงการปลูกดอกดาวเรือง 148
  7 ก.ค. 2560    สืบสานประเพณี หล่อเที่ยน และถวายเทียน 142
  28 มิ.ย. 2560    แปลงสาธิต โครงการธนาคารอาหารชุมชน เนื้อที่ 80 ไร่ 144
  26 มิ.ย. 2560    กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 144
  30 พ.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 139
  25 พ.ค. 2560    โครงการ "ราษฎรัรัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ม.13 133
  27 เม.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 143
  30 มี.ค. 2560    โครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า 144
  27 มี.ค. 2560    โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 139
  20 มี.ค. 2560    ขอเชิญร่วมโครงการทอดผ้าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิล ประจำปี 2560 140
  17 มี.ค. 2560    โครงการ "ราษฏร์รัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ 2560 ม.5 126
  24 ม.ค. 2560    โครงการ "ราษฎรัรัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาผักตบชวา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ม.6 138
  20 ม.ค. 2560    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 136
  11 พ.ย. 2559    ประการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 130
  19 ก.ย. 2559    ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 147
  5 ส.ค. 2559    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 141
  4 ส.ค. 2559    รณงค์ประชาสัมพันธ์ประชามติร่างรัฐะธรรมนูญ 122


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]