องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 พ.ย. 2561    การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำลบซับใหญ่ 166
  9 พ.ย. 2561    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 162
  9 พ.ย. 2561    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 146
  12 ต.ค. 2561    ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 105
  2 ต.ค. 2561    กิจกรรม ร้านค่าศูนย์บาท ขยะริไซเคิล แลกไข่ไก่/แลกของ 388
  17 ส.ค. 2561    แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561 103
  30 พ.ค. 2561    แจ้งกำหนดการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 108
  1 มี.ค. 2561    โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561 102
  18 ม.ค. 2561    การให้บริการศูนย์บริการร่วม อบต.ซับใหญ่ 9
  12 ม.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 103
  1 ม.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อบต.ซับใหญ่ 98
  5 ธ.ค. 2560    รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 146
  29 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 130
  17 พ.ย. 2560    ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 267
  10 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2561 86
  25 ต.ค. 2560    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 118
  10 ต.ค. 2560    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 137
  22 ส.ค. 2560    แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2560 123
  12 ส.ค. 2560    รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 131
  28 ก.ค. 2560    กิจกรรมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 142


[ 1 ] หน้าที่ 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]