องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 225 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2554    ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด(ส.จ.)อำเภอซับใหญ่ 90
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 33
  8 ก.ค. 2554    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการสืบสารประเพณี หนึ่งปีเลี้ยงเพลพระ 33
  24 มิ.ย. 2554    รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวันประเภท นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ประจำปี 54 37
  3 มิ.ย. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2554 33
  24 มี.ค. 2554    การจัดโครงการประชาคมหมู่บ้านและให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2554 33
  20 ม.ค. 2554    โครงการต้านภัยหนาวประจำปี 2554 32
  17 ม.ค. 2554    งานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ 33
  5 ม.ค. 2554    "โครงการอบรมแม่เพื่อพัฒนาการเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554" 31
  5 ม.ค. 2554    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554" 33
  5 ม.ค. 2554    แจ้งกำหนดการรับมอบผ้าห่ม 38
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท นาคหมู่ สามเณรหมู่ และบวชชีพราหมณ์ 33
  3 ธ.ค. 2553    การจัดพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลซับใหญ่ 33
  3 ธ.ค. 2553    ขอเชิญร่วมประชุมการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน 42
  3 ธ.ค. 2553    เปิดรับสมัครนักเรียนการขนส่ง หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 2 32
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้พิการของอบต.ซับใหญ่ 44
  3 ธ.ค. 2553    เรื่องการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุของอบต.ซับใหญ่ 31
  11 พ.ย. 2553    การสำรวจข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของรัฐบาล 33
  5 พ.ย. 2553    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 31


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ][ 12 ]