องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 205 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 พ.ย. 2553    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 140
  5 พ.ย. 2553    เชิญร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว 131
  6 ก.ย. 2553    โครงการรวมพลังเทิดทูนสถาบันตำบลซับใหญ่ 131
  5 ก.ย. 2553    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553 122
  31 ส.ค. 2553    ขอเลื่อนการประชุมการจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่เทิดไท้องค์ราชัน 141
  9 ส.ค. 2553    แจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2553 138
  23 ก.ค. 2553    โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) 210
  21 มิ.ย. 2553    กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 168
  9 มิ.ย. 2553    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2553 130
  26 มี.ค. 2553    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2553" 124
  26 มี.ค. 2553    จัดเวทีประชาคม เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล ปี2553 133
  16 มี.ค. 2553    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด (ซับใหญ่เกมส์) 163
  15 มี.ค. 2553    รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไปรายวันประเภท นักเรียน นักศึกษา ปิดภาคเรียน ประจำปี 53 131
  28 ม.ค. 2553    โครงการมอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2553 135
  21 ม.ค. 2553    โครงการ "ต้นกล้าอาชีพ" 154
  18 ธ.ค. 2552    การจัดงานราตรีสโมสรชาวซับใหญ่ เทิดไท้องค์ราชัน 140
  17 ธ.ค. 2552    โครงการ "ต้นกล้าอาชีพ" 142
  8 ธ.ค. 2552    โครงการต้านภัยหนาวประจำปี 2553 140
  27 พ.ย. 2552    โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2553 153
  22 ก.ย. 2552    โครงการอบรมแม่เพื่อพัฒนาการเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 129


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] หน้าที่ 10 [ 11 ]