องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่