องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) พ.ศ.2556-2560

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) พ.ศ.2556-2560

    เอกสารประกอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2557) พ.ศ.2556-2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ซับใหญ่