องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565


29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ ปะสีกัง นายกนายก อบต.ซับใหญ่ นำทีมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย ของยาเสพติด รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2022-08-12
2022-08-10
2022-07-29
2022-07-22
2022-07-13
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-20