องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ : www.subyai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต


อบต.ซับใหญ่จัดโครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากพฤติกรรมทางเพศ พัฒนาความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาและสร้างเสริมคุณภาพของสัมพันธภาพทุกระดับ สามารถหาทางออก จัดการกับแรงกดดัน สิ่งชักจูงใจทั้งจากเพื่อน สิ่งแวดล้อมได้อย่างผู้ที่รู้คิด สามารถรับผิดชอบผลและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือก และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อสุขภาพวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ จำนวน 100 คน โดยนายอังกูร โรจนวิริยางกูร ปลัด อบต.ซับใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สต.ซับใหญ่